Skypaths – Szkolenia lotnicze
Skypaths – Szkolenia lotnicze
instruktorzy
Szkolenia lotnicze

Prowadzimy szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotów ultralekkich wg czeskiego programu szkolenia UL3 jak również szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego zgodnie z polskim programem szkolenia. Uprawnienia te pozwalają na pilotowanie dwuosobowych samolotów, których masa startowa nie przekracza 600 kg. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej prędkości lotu. Ten parametr limituje konstrukcja i specyfikacja samolotu. Dzisiejsze samoloty ultralekkie potrafią latać z prędkościami przelotowymi sięgającymi 350 km/h. Lot samolotu ultralekkiego musi obywać się zgodnie z przepisami wykonywania lotów VFR tzn. z widocznością i nie wyżej niż 6000 m.

Uprawnienia dedykowane są osobą, którym zależy na rekreacyjnym lataniu i niekoniecznie chciałyby wiązać swoją przyszłość z lotnictwem zawodowym ponieważ nalot zdobyty na samolocie ultralekkim nie jest uznawany w przypadku ubiegania się o licencje zawodowe.

Skypaths – Szkolenie do uzyskania licencji pilota
Szkolenie do uzyskania licencji pilota
Wymagania wstępne
Minimalny wiek przystąpienia kandydata do szkolenia to 15 lat przy czym samodzielne loty mogą zostać wykonane dopiero po ukończeniu 16 lat. Zanim kandydat rozpocznie szkolenie, powinien uzyskać orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych klasy dedykowanej ultralekkim statkom powietrznym lub wyższe. Badania mogą być wykonane zarówno w Polsce jak i Czechach. Kandydat może skorzystać, z oferowanej przez Skypaths, bezpłatnej możliwości zorganizowania badań lotniczo-lekarskich.
licencja-pilota-ull-picture-1
Szkolenie teoretyczne
Szkolenie rozpoczyna się od szkolenia teoretycznego. Podczas zajęć stacjonarnych lub online, uczeń-pilot poznaje zagadnienia z zakresu zasad lotu, budowy i konstrukcji samolotów, przepisów i procedur lotniczych, nawigacji i meteorologii lotniczej, budowy silników, śmigieł i przyrządów lotniczych oraz łączności radiowej. Część szkolenia teoretycznego musi odbyć się przed rozpoczęciem lotów, pozostała część prowadzona jest równolegle ze szkoleniem praktycznym.
licencja-pilota-ull-picture-2
Szkolenie praktyczne
Szkolenie praktyczne to minimum 20 godzin lotu, podczas których uczeń-pilot wykonuje zadania jak nauka podstawowych manewrów w locie, nauka startu i lądowania oraz szereg ćwiczeń związanych z sytuacjami awaryjnymi. Loty podzielne są zarówno na loty z instruktorem jak i samodzielne.
licencja-pilota-ull-picture-4
Egzamin i wydanie licencji
Organizacją egzaminu zajmujemy się my. Po uzgodnieniu terminu egzamin odbywa się w szkole Skypaths na lotnisku Rybnik-Gotartowice. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to test pisemny zajmujący 35 pytań. Druga, praktyczna cześć egzaminu to 35-cio minutowy lot, podczas którego egzaminator sprawdza umiejętności pilotażowe, wiedzę i zachowanie ucznia – pilota. W dniu egzaminu zostaje również wypełniona wszelka dokumentacja niezbędna do wydania licencji. W czasie oczekiwania na wydanie licencji, co może zająć od 2 do 4 tygodni pilot nadal może wykonywać loty samodzielne pod nadzorem instruktora. Licencja wydawana jest na 2 lata. W tym czasie pilot jest zobowiązany do wykonania minimum 5 godzin lotu. Przedłużenie licencji odbywa się po spełnieniu powyższego warunku na podstawie wniosku o przedłużenie licencji i ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego.
licencja-pilota-ull-picture-5
Skypaths – Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji
Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji
Wymagania wstępne
Minimalny wiek przystąpienia kandydata do szkolenia to 16 lat. Zanim kandydat rozpocznie szkolenie, powinien uzyskać orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych klasy dedykowanej ultralekkim statkom powietrznym lub wyższe. Badania mogą być wykonane zarówno w Polsce jak i Czechach. Kandydat może skorzystać, z oferowanej przez Skypaths, bezpłatnej możliwości zorganizowania badań lotniczo-lekarskich.
świadectwo-kwalifikacji-picture-1
Szkolenie teoretyczne
Szkolenie rozpoczyna się od szkolenia teoretycznego. Podczas zajęć stacjonarnych lub online, uczeń-pilot poznaje zagadnienia z zakresu prawa lotniczego, człowiek -możliwości i ograniczenia, meteorologii, łączności radiowej, nawigacji, procedur operacyjnych, osiągów i planowania lotów, zasad lotów, bezpieczeństwa lotów, obsługi statku powietrznego i wyposażenia. Całość szkolenia teoretycznego musi odbyć się przed rozpoczęciem lotów.
świadectwo-kwalifikacji-picture-2
Szkolenie praktyczne
Szkolenie praktyczne to minimum 28 godzin lotu, podczas których uczeń-pilot wykonuje zadania jak nauka podstawowych manewrów w locie, nauka startu i lądowania, loty trasowe oraz szereg ćwiczeń związanych z sytuacjami awaryjnymi. Loty podzielne są zarówno na loty z instruktorem jak i samodzielne.
świadectwo-kwalifikacji-picture-3
Egzamin i wydanie świadectwa kwalifikacji
Organizacją egzaminu zajmujemy się my. Po uzgodnieniu terminu egzamin odbywa się w szkole Skypaths na lotnisku Rybnik-Gotartowice. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to test pisemny, a druga to około godzinny lot, podczas którego egzaminator sprawdza umiejętności pilotażowe, wiedzę i zachowanie pilota. W dniu egzaminu zostaje wypełniona wszelka dokumentacja niezbędna do wydania zarówno świadectwa kwalifikacji jak i świadectwa radiooperatora wymaganego w przypadku używania radiostacji pokładowej. Urząd Lotnictwa Cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji w ciągu jednego miesiąca. Świadectwo kwalifikacji wydawane jest bezterminowo. Uprawnienie do wykonywania lotów na samolotach ultralekkich wpisywane do świadectwa musi być przedłużone co 5 lat na podstawie lotu egzaminacyjnego.
świadectwo-kwalifikacji-picture
Skypaths – Uprawnienie do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej
Uprawnienie do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej
Na co pozwala to uprawnienie
Uprawnienie umożliwia posiadaczowi licencji lub świadectwa kwalifikacji wykonywanie lotów w przestrzeni kontrolowanej w tym operowanie z lotnisk znajdujących się w tej przestrzeni.
szkolenia-vfr-picture-1
Wymagania wstępne
Posiadanie licencji lub świadectwa kwalifikacji, ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego oraz świadectwa radiooperatora.
szkolenia-vfr-picture-2
Szkolenie
Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną obejmującą zagadnienia związane z przestrzenią kontrolowaną oraz część praktyczną, która obejmuje minimum 3 loty z lądowaniami na lotniskach znajdujących się w tej przestrzeni.
szkolenia-vfr-picture-3
Egzamin i wpis
Organizacją egzaminu zajmujemy się my. Po uzgodnieniu terminu egzamin odbywa się na wcześniej uzgodnionym lotnisku w Czechach. Po pomyślnym locie egzaminacyjnym, uprawnienie wpisywane jest do licencji pilota. Czynność ta wymaga wydania nowej licencji.
szkolenia-vfr-picture-4
Skypaths – Uprawnienie do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej
Przeszkolenie na typ
Wymagania, szkolenie, wpis
Posiadanie licencji i ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej pilot zapoznaje się z dokumentacją samolotu, jego układami, awioniką oraz obsługą techniczną. Zakres części praktycznej to minimum 9 lotów w czasie 2 godzin i 15 minut. Wpisu nowego typu w książce pilota dokonuje instruktor.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.
Try to load again