Menu Zamknij

Prowadzimy szkolenie zgodnie z czeskim programem szkolenia UL3 wydanym na podstawie przepisów stworzonych przez LAA CR, które dedykowane są lotnictwu ultralekkiemu. Czeska Asocjacja jako pierwsza w Europie sformalizowała i wprowadziła przepisy, które zostały dopasowane do wymagań lotnictwa ultralekkiego, a co za tym idzie znacząco poprawiły dostępność latania dla osób, które niekoniecznie chciały wiązać swoją przyszłość z lotnictwem zawodowym. Dziś przepisy te spełniają również wymagania europejskich przepisów OPT-OUT, które umożliwiają zwiększenie maksymalnej masy startowej samolotu z 450 kg do 600 kg, co na tą chwilę nie jest możliwe w Polsce. Pozwala to zarówno na zwiększenie możliwości konstrukcji ultralekkich jaki i znaczne poprawienie bezpieczeństwa użytkowania tych samolotów. Dlatego nadal pozostajemy wierni czeskim standardom szkoleń i eksploatacji statków powietrznych oferując przy tym możliwość przeszkolenia, po którym nasi piloci otrzymują również polskie Świadectwo Kwalifikacji.

Szkolenie do uzyskania licencji pilota

Licencja ta pozwala na pilotowanie dwuosobowego (pilot+pasażer), jednosilnikowego, tłokowego samolotu. Jego masa startowa nie może przekraczać 600 kg. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej prędkości lotu. Ten parametr limituje konstrukcja i specyfikacja samolotu. Dzisiejsze samoloty ultralekkie potrafią latać z prędkościami przelotowymi sięgającymi 350 km/h. Lot samolotu ultralekkiego musi obywać się zgodnie z przepisami wykonywania lotów VFR tzn. z widocznością i nie wyżej niż 6000 m. Nalot zdobyty na samolocie ultralekkim nie jest uznawany w przypadku ubiegania się o licencje zawodowe.

Minimalny wiek przystąpienia kandydata do szkolenia to 15 lat przy czym samodzielne loty mogą zostać wykonane dopiero po ukończeniu 16 lat.

Zanim kandydat rozpocznie szkolenie, powinien uzyskać orzeczenie lekarskie klasy II o zdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych. Takie badania mogą być wykonane zarówno w Polsce jak i Czechach. Lista dostępnych ośrodków w Polsce znajduje się tutaj. My jednak umożliwiamy zorganizowanie badań lotniczo-lekarskich w Czechach, na które dostarczamy kandydata samolotem. Zarówno lot jak i uzyskanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego znacznie ułatwiają kandydatowi podjęcie decyzji o przystąpieniu do szkolenia lotniczego.

Szkolenie rozpoczyna się od szkolenia teoretycznego. Podczas zajęć stacjonarnych lub online, uczeń-pilot poznaje zagadnienia z zakresu zasad lotu; budowy i konstrukcji samolotów; przepisów i procedur lotniczych; nawigacji i meteorologii lotniczej; budowy silników, śmigieł i przyrządów lotniczych oraz łączności radiowej. Część szkolenia teoretycznego musi odbyć się przed rozpoczęciem lotów, pozostała część prowadzona jest równolegle ze szkoleniem praktycznym.

Szkolenie praktyczne to minimum 20 godzin lotu, podczas których uczeń-pilot powinien wykonać co najmniej 112 lotów. Zakres szkolenia obejmuje takie zadania jak nauka podstawowych manewrów w locie, nauka startu i lądowania oraz szereg ćwiczeń związanych z sytuacjami awaryjnymi. Loty podzielne są zarówno na loty z instruktorem jak i samodzielne.

Organizacją egzaminu zajmujemy się my. Po uzgodnieniu terminu egzamin odbywa się w szkole Skypaths na lotnisku Rybnik-Gotartowice. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to test pisemny zajmujący 35 pytań. Druga, praktyczna cześć egzaminu to 35-cio minutowy lot, podczas którego egzaminator sprawdza umiejętności pilotażowe, wiedzę i zachowanie ucznia – pilota. W dniu egzaminu zostaje również wypełniona wszelka dokumentacja niezbędna do wydania licencji.

W czasie oczekiwania na wydanie licencji, co może zająć od 2 do 4 tygodni pilot nadal może wykonywać loty samodzielne pod nadzorem instruktora

Licencja wydawana jest na 2 lata. W tym czasie pilot jest zobowiązany do wykonania minimum 5 godzin lotu. Przedłużenie licencji odbywa się po spełnieniu powyższego warunku na podstawie wniosku o przedłużenie licencji i ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

Przeszkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji pilota pozwala na pilotowanie samolotów ultralekkich, których masa nie przekracza 495 kg lub 600 kg w przypadku lotów na samolotach ultralekkich w kategorii specjalnej. Pozostałe warunki odpowiadają warunkom dotyczącym licencji samolotu ultralekkiego wydanej przez czeski nadzór lotnictwa ultralekkiego.

Pilot musi posiadać ważną licencję, nalot ogólny wynoszący minimum 28 godzin, z czego 4 godziny muszą stanowić loty nawigacyjne.

Organizacją egzaminu zajmujemy się my. Po uzgodnieniu terminu egzamin odbywa się w szkole Skypaths na lotnisku Rybnik-Gotartowice.

Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to test pisemny, a druga to minum godzinny lot, podczas którego egzaminator sprawdza umiejętności pilotażowe, wiedzę i zachowanie pilota. W dniu egzaminu zostaje wypełniona wszelka dokumentacja niezbędna do wydania zarówno świadectwa kwalifikacji jak i świadectwa radiooperatora wymaganego w przypadku używania radiostacji pokładowej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji w ciągu jednego miesiąca.

Świadectwo kwalifikacji wydawane jest bezterminowo. Uprawnienie do wykonywania lotów na samolotach ultralekkich musi być przedłużone co 5 lat na podstawie lotu egzaminacyjnego.

Uprawnienie do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej

Uprawnienie umożliwia posiadaczowi licencji lub świadectwa kwalifikacji wykonywanie lotów w przestrzeni kontrolowanej w tym operowanie z lotnisk znajdujących się w tej przestrzeni.

Posiadanie licencji lub świadectwa kwalifikacji, ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego oraz świadectwa radiooperatora.

Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną obejmującą zagadnienia związane z przestrzenią kontrolowaną oraz część praktyczną, która obejmuje minimum 3 loty z lądowaniami na lotniskach znajdujących się w tej przestrzeni.

Organizacją egzaminu zajmujemy się my. Po uzgodnieniu terminu egzamin odbywa się na wcześniej uzgodnionym lotnisku w Czechach.

Po pomyślnym locie egzaminacyjnym, uprawnienie wpisywane jest do licencji pilota. Czynność ta wymaga wydania nowej licencji.

Przeszkolenie na typ

Posiadanie licencji i ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej pilot zapoznaje się z dokumentacją samolotu, jego układami, awioniką oraz obsługą techniczną. Zakres części praktycznej to minimum 9 lotów w czasie 2 godzin i 15 minut.

Wpisu nowego typu w książce pilota dokonuje instruktor.